peter weiss

O.T., (Teil einer Fassade), 2008
Plastikrollen, Kabelbinder, Olivenkerne, Markierungsnadeln, Aluminiumplatte

Untitled, (Part of a Facade), 2008
Plastic rolls, cable clips, olive kernels,
pins, aluminium sheet

36x33x2,6cm

B5- Ansicht-3.gif
Ausstellung / Exhibition